Een nieuwe podcast over de geschiedenis van accountants en financiën

Afleveringen 

20 November 2022


Aflevering 01:

Koningen van Feyenoord en Afrika

Het verhaal van de oorsprong van de accountant in fraude en going concern, aan de hand van het verhaal van de groei van de Rotterdamse Haven.

Deze podcast is gebaseerd op het verhaal van de Rotterdamse zakenman Lodewijk Pincoffs (bijgenaamd 'de koning van Feyenoord'), die uiteindelijk ten onder ging aan zijn eigen succes in combinatie met het niet willen of durven toegeven van verliezen in de weg daar naar toe.

Samen met zijn zwager Henri Kerdijk in Rotterdam en zijn schoonbroet Lodewijk Kerdijk in Congo bestuurde hij zowel de Afrikaanse Handelsvereniging als de Rotterdamse Haven. En ging hij een deal aan met Koning Leopold van België over Congo wat de grote klapper had moeten worden. Marten Mees, een van de grotere investeerders, is het die uiteindelijk als eerste argwaan krijgt. Is het niet allemaal tte mooi om waar te zijn? 

Veel luisterplezier!

Een nieuwe podcast over het belang van accountants en financiële transparantie. 

Enthousiasmerend en informerend - de toekomst ligt open.