Host van deze podcast serie is Alice Nottet, met Sjoerd Kurstjens als vaste gast.

Opname en editing is in handen van Michiel van der Heide, de verhaalstem is van Michael Abspoel (met grote dank). De muziek is opgenomen en gespeeld door Lonneke de Jongh - op basis van de originele bladmuziek van het anonieme 'Geflatteerd', uit 1879.


Over het waarom van onze podcast - Is het middel een doel geworden?


Alice: Which way should I go?

The Cheshire Cat: That depends on where you are going.

Alice: I don't know where. 

The Cheshire Cat: Then it doesn't much matter which way you go.


De financiële geschiedenis biedt een prachtig venster om 'wat als' scenario's te onderzoeken.


In deze podcast belichten wij actuele thema's aan de hand van de financiële geschiedenis om te leren van deze geschiedenis en op zoek te gaan naar oplossingen voor huidige problematieken in de financiële wereld. Wij kijken vanuit de geschiedenis door het telraam heen naar het heden en de toekomst. Vandaar de naam doorhettelraam.nl - zoals Alice door een spiegel in Through the Looking-Glass naar Wonderland kon. 


Daarnaast denken wij dat de accountant van de toekomst veel kan leren van het verleden. Als je het verleden kent, behoed je je voor het maken van dezelfde fouten.

Daarnaast kan het ook oplossingen bieden voor de ontwikkeling van de accountant. Deze podcast is laagdrempelig en makkelijk te beluisteren en geeft een schets van belangrijke gebeurtenissen van het accountantsberoep aan de hand van een verhaal uit de geschiedenis waarbij je meenemen naar andere scenario's. 

Wat was er gebeurd als er een andere afslag was genomen?


Wij gaan ervan uit dat accountancy is ontstaan vanuit de vraag naar zicht op fraude en continuïteit, waarbij fraude breed gedefinieerd wordt als oneigenlijk gebruikt van activa en bedrijfsmiddelen.

In Nederland was heel specifiek de zaak rondom Pincoffs  de aanleiding voor de eerste vrije beroepsboefenaren. Dit is het onderwerp van onze eerste podcast : "Koningen van Feyenoord en Afrika - en de eerste accountants"


Vanuit de eerste Rekenkamers en multinationals - van de Fuggers tot de VOC en tot de huidige tijd blijven de vragen vanuit de maatschappij hetzelfde :

- Wordt ons geld goed besteed?

- Kunnen we zo doorgaan?

- Wie is verantwoordelijk als het misgaat?


In het spanningsveld tussen organisaties, investeerders en politiek is in begin 20e eeuw de accountantsverklaring bij de jaarrekening ontstaan als het grote compromis. Bedrijven waren gespitst op geheimhouding en wilden uit concurrentieoverwegingen niet meer prijsgeven dan strikt noodzakelijk, en investeerders wilden nu juist zoveel mogelijk weten dat er wel geld verdiend werd op hun gewenste wijze. De accountant hield zich aan de geheimhouding en gaf zijn oordeel waarop investeerders konden vertrouwen.


Controlerend accountants werden de tussenpersonen met een wettelijk mandaat: het verstrekken van zekerheid bij de jaarrekening. Jaarrekeningen hadden een voorspellende waarde en zo kon je als belanghebbende in ieder geval een stukje van de gewenste informatie krijgen. Accountants zijn in die visie bewijs verzamelaars voor posten in de jaarrekening - en juist fraude en continuïteit laten zich maar moeilijk bewijzen. Maar goed - beter iets dan niets toch?


In de Nederlandse visie zijn accountants niet alleen maar controleurs, maar ook adviseurs, samenstellers, en coaches: allemaal nog steeds vanuit dezelfde gedachte: "Om geld goed te kunnen verantwoorden moet je eerst goed inzicht hebben wat ermee is gebeurd, wat ermee gebeurt en wat ermee kan gebeuren"


De jaarrekening is hierbij een bepaalde manier van kijken: personeel is een kostenpost - of is het juist zo belangrijk dat je het moet koesteren en wellicht activeren? En je reputatie, wat is dat ? En ereschulden, waar laat je die? Juist de huidige tijd, met allerlei nieuwe uitdagingen (ESG en snel wisselende economie en geopolitiek) maakt het interessant om te kijken welke mogelijkheden tot verantwoordingin afgelopen eeuwen nog meer geopperd zijn.

De vraag is: Is de jaarrekening van nu een keurslijf, een dwangbuis wellicht, die nog maar beperkt een universele claim van waarde heeft? Waar megawinsten wellicht voor de een de voorbode zijn van goede dividenden, is de ander bezorgd om arbeidsomstandigheden en milieuschade - en heeft daarmee een heel ander beeld van de toegevoegde waarde van een bedrijf.


De oorspronkelijke vragen vanuit de maatschappij zijn nog steeds hetzelfde, maar de huidige wijze van boekhouden en accountancy biedt te weinig mogelijkheden om als organisatie volledige verantwoording af te leggen. Wij hebben ook geen pasklare oplossing, maar willen graag een kijkje geven in de historische keuken van de verantwoording - en wellicht een inspiratie zijn voor het recept van de toekomst.


Een gezamenlijk doel voor de accountants van de toekomst.


Vind je de podcast leuk, help ons dan om hem zoveel mogelijk te delen op social media.

En wil je met ons in gesprek, dan kun je ons altijd een berichtje sturen :)


Veel luisterplezier!